Wanneer bedrijven en organisaties zich voortdurend moeten aanpassen aan steeds wisselende omstandigheden dan is het ontwikkelen van het leervermogen van de organisatie als geheel bijzonder essentieel. Niet alleen de individuele medewerker moet leren, maar er moet een lerende organisatie gecreëerd worden, die in staat is van ervaringen en fouten te leren. De kennis van het individu moet voor de gehele organisatie bruikbaar en beschikbaar zijn. Dit wordt ook wel organisationeel leren genoemd. Organisationeel leren is eigenlijk leren van elkaar en wordt in verband gebracht met het begrip ‘de lerende organisatie’. Leren als een vorm van betekenisgeving is een geschikt instrument in veranderingsprocessen. Het collectief interpreteren van een proces en haar uitkomsten houdt de organisatie op scherp. Daartoe zorgt kennisoverdracht in combinatie met een voortdurende terugkoppeling naar de praktijksituatie, hetzij van een groep, hetzij van het individu, ervoor dat kennis en inzicht bijdragen aan de inhoudelijke diepgang van strategische en operationele processen van de organisatie.

B2Benelux beschikt over een netwerk van hooggekwalificeerde trainers en coaches die in staat zijn om het beste uit u en uw mensen te halen. Onze kennisoverdracht gaat echter verder dan enkel trainingen. Zo organiseren wij voor u congressen en seminars, schrijven wij handboeken over economische, commerciële vraagstukken, ontwikkelen checklists en bieden diverse cursussen en diversity management.