Het centrum voert zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken uit. Betrouwbare statistische steekproeven binnen de doelgroep vormen de basis voor gedegen onderzoek. Onderzoek op strategisch, tactisch en operationeel (deskresearch en veldonderzoek) niveau behoort tot de mogelijkheden. Het centrum stemt daarbij diverse onderzoeksmethoden af op de geldende economische vraagstukken.