Missie

De missie van B2Benelux is instanties en bedrijven die de Marokkaanse markt willen betreden op betrouwbare en degelijke wijze adviseren, informeren en begeleiden. B2Benelux fungeert daarbij met name als intermediair tussen de Nederlandse, Belgische markt en de Marokkaanse specialist, instantie of potentiële partner. Datzelfde geldt voor Marokkaanse ondernemers of instanties die interesse hebben in de Nederlandse, Belgische markt. Daarnaast vertaalt B2Benelux economische kansen in Marokko voor de Nederlandse, Belgische markt en vice versa. Deze informatie wordt met de Nederlandse, Belgische markt gedeeld in de vorm van seminars, bijeenkomsten of handelsmissies.

 

Visie
B2Benelux levert op vraag gerichte betrouwbare contacten voor Nederlandse, Belgische ondernemers die de Marokkaanse markt willen betreden en vice versa. Daarnaast voorziet zij haar klanten van de benodigde basisinformatie zodat zij succesvol kunnen starten met de gewenste activiteit. B2Benelux begeleidt ondernemers en helpt ze de gewenste antwoorden te vinden via haar netwerk

Daarnaast vertaalt B2Benelux vragen en mogelijkheden in Marokkaanse sectoren naar kansen voor de Nederlandse markt. Deze marktkennis wordt vertaald in een collectieve of individuele activiteit met of naar de Marokkaanse marktpartijen. Dit gebeurt in de vorm van een bijeenkomst, een bezoek of een handelsmissie. B2Benelux streeft ernaar om voornamelijk sectorale activiteiten te ontplooien om ondernemers gericht te voorzien van de specifieke informatie en / of contacten.

Wij geloven dat die manier van werken de kwaliteit van de activiteit ten goede komt