Waarom een handelsmissie:

Kennis vormt steeds meer het sleutelwoord voor het succesvol opereren van bedrijven, overheden en organisaties. En ook in het ontwikkelingsproces van individuen. Maar kennis veroudert snel. Bijblijven wil zeggen: oriënteren, de blik verruimen en zoeken naar nieuwe ideeën en mogelijkheden. En vooral leren van anderen die meer ervaren en expertise heeft op bepaald gebied en sector. Het is daarom noodzaak en geen luxe.

Studiereizen zijn daarbij een uiterst effectief hulpmiddel. Het biedt de gelegenheid om in korte tijd intensief te reflecteren op een specifiek thema of vraagstuk. Door een paar dagen weg te zijn, is het ook effectiever. Naast het opdoen van inspiratie is een studiereis dé gelegenheid bij uitstek om uw netwerk op doeltreffende wijze uit te breiden.

Naast studiereizen begeleidt B2Benelux ook internationale delegatiebezoeken, handelsmissies, matchmaking en internationale samenwerking naar Marokko en andersom richting Benelux landen.

Reis op maat:

Bij studiereizen in opdracht worden reizen op maat ontwikkeld. Voor uw organisatie of bijvoorbeeld een groep deelnemers die samenwerken binnen een project. Ze zijn dan ook heel geschikt om binnen een project gezamenlijk op stap te gaan – als start-up of lopende een project – en met elkaar te reflecteren.

De ervaring leert dat dit een erg goed effect heeft op onderlinge verhoudingen en de samenwerking ten goede komt. Het spreekt voor zich dat bij een maatwerkreis er een maximale vrijheid is bij de samenstelling van de inhoud en het programma.

Open Studiereizen:

Naast maatwerkreizen organiseert B2Benelux ook regelmatig studiereizen met open inschrijving. Deze reizen bieden de mogelijkheid om alleen of met een kleine groep deel uit de organisatie te nemen. Doordat er ook deelnemers zijn uit andere organisaties, ontstaan er mogelijkheden voor dialoog en uitwisseling van kennis en inzichten met de andere deelnemers. Deelname aan een studiereis met open inschrijving is ook heel geschikt als ‘voorverkenning’ op een maatwerkreis. U ontvangt een deel van de kosten terug als de studiereis wordt gevolgd voor een maatwerkreis.

Inmiddels zijn al vele deelnemers met ons op stap gegaan en hebben een boeiende en leerzame studiereis meegemaakt. Deelnemers aan onze studiereizen zijn werkzaam bij de overheid, de maatschappelijke sector, gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Deelnemers Reacties:

“Het programma van de studiereis zat goed in elkaar. In een week tijd hebben we ontzettend veel gezien, gehoord en geleerd. Het was een vermoeiende maar ook zeer leerzame week! Ik ga de opgedane kennis vertalen naar de lokale situatie en dit opnemen in de beleidsnota die in het najaar zal worden vastgesteld.”

“Heel goed georganiseerd, alles verliep vlot, goede balans tussen inhoud, gesprek en netwerkmogelijkheden.” 

Een eigen handelsmissie:

Bij de studiereizen in opdracht gaat het om reizen die speciaal op maat ontwikkeld worden. Voor uw organisatie, Bedrijf of bijvoorbeeld een groep deelnemers die samenwerken binnen een project.

In de afgelopen jaren hebben wij voor veel verschillende opdrachtgevers studiereizen georganiseerd met uiteenlopende thema’s en doelen. Bij dat laatste kan worden gedacht aan excursies voor een bepaalde afdeling, het management team, maar ook voor een gehele dienst of de gemeenteraad.

Waar studiereizen ook voor worden gebruikt zijn excursies in het kader van een project start-up. Ze zijn dan ook heel geschikt om als groep binnen een project gezamenlijk op stap te gaan en met elkaar te reflecteren. Dit heeft een goed effect op onderlinge verhoudingen en komt samenwerking ten goede.

Maatwerkreizen worden specifiek afgestemd op uw situatie en wensen. In alle gevallen staan er twee elementen centraal:

  • het leren van de situatie elders;
  • het onderling daarover van gedachte wisselen en het verkrijgen van een ‘gemeenschappelijk gevoel’;

De ervaring tot nu toe leert dat dit goed werkt. Alle groepen die we tot nu toe begeleid hebben komen enthousiast terug. Bij een maatwerkreis wordt in onderling overleg met de opdrachtgever een programma samengesteld dat past bij het doel en de groep waar het om gaat. Indien gewenst kunnen wij de studiereis uitbreiden met een startconferentie voor de deelnemers of een ’terugkom bijeenkomst’, waar de opgedane indrukken worden besproken. Tijdens de studiereis wordt ruimte gemaakt voor onderlinge reflectie.

Ook kunnen wij na de studiereis een project (bege)leiden waarin een vertaling plaatsvindt naar de eigen lokale situatie. Indien u dit aanspreekt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag mee met u over uw ideeën en uitgangspunten en zullen dan met een passend voorstel komen.