Water is schaars in Marokko. De regenval -afhankelijk van het gebied- varieert van 30mm tot 2000mm: In het Rifgebergte en het noorden van de Midden-Atlas jaarlijks meer dan 750mm. In de rest van de Midden-Atlas en noorden van de Atlas laagvlakte 400-750mm. Het zuidelijk deel van de laagvlakte en Anti-Atlas 200-400mm. Ten oosten en zuiden van het Atlasgebergte valt er nog minder neerslag; in de drogere delen is de neerslag ook het meest wisselvallig.

De waterproblematiek in Marokko kenmerkt zich vooral door de toename van de verwoestijning, waterschaarste en de vervuiling van de watervoorraad. De groeiende behoefte aan water voor huishoudens, industrie en landbouw gekoppeld aan het ontbreken van adequaat waterbeheer heeft gezorgd voor een flinke daling van het waterpeil in Marokko.

Circa 90 procent van de jaarlijkse wateraanwas (gemiddeld 29 miljard m³) wordt opgeslagen in stuwmeren en daarvan wordt 80 procent gebruikt voor irrigatie. De overige 12 procent is bestemd te worden gebruikt als drinkwater of voor de industrie. Door lekkages in het netwerk, illegale aftap en inefficiënte irrigatie, gaat er jaarlijks veel water verloren. Gelet op de heersende waterschaarste, vormt watermanagement een prioriteit voor de Marokkaanse overheid. Er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij drinkwater, landbouw, waterzuivering, milieubescherming en ruimtelijke ordening betrokken worden.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen met name in nieuwe wateropslagcapaciteit, verbetering en aanleg van waterbehandelingsstations en verdere ontwikkeling van het distributienetwerk in bestaande en nog te ontwikkelen gebieden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die waterbehandelings-, afvalwaterbehandelings- en ontziltingssystemen, alsook pompen, buizen en andere benodigdheden leveren. Op dit moment zijn met name Spaanse en Franse bedrijven actief op deze markt.

Op het gebied van drinkwater heeft de het nationale drinkwaterbedrijf ONEP (L’office National de l’Eau Potable) aangegeven Nederlandse expertise nodig te hebben. Niet alleen om haar eigen systemen te verbeteren, maar ook omdat zij de ambitie heeft om het kennis- en expertisecentrum van West-Afrika te worden.

1 van 1 items

Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde: