Het Marokkaanse transportsysteem behoort tot de beste van Afrika. Dit geldt met name voor het kustgebied, het noordwesten en het midden van het land. Het oosten en zuiden zijn daarentegen nog tamelijk geïsoleerd.

Voor de ontwikkeling van de infrastructuur van het land tracht de overheid private investeringen aan te trekken via het verlenen van concessies of via build-own-transfer (BOT)-projecten. Financiële middelen voor wegenbouw zijn voornamelijk afkomstig van bilaterale en multilaterale donoren.

Transportdiensten zijn goed voor circa 6 procent van het bruto nationaal product. Bijna 10 procent van de stedelijke bevolking werkt in de transportsector. De sector verbruikt 25 procent van de nationale energiebehoefte.

1 van 1 items

Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde: