Het passagiers- en goederenvervoer per spoor is de laatste jaren gestagneerd. Van het goederenvervoer bestaat circa 75 procent uit het transport van fosfaten. Het Marokkaanse spoorwegnet heeft een lengte van circa 2.000 km, waarvan 1.000 km is geëlektrificeerd. Het systeem vereist nog veel modernisering en investeringen. De regering streeft ernaar hogesnelheidslijnen met een totale lengte van 1.500 km aan te leggen. Op deze trajecten moet in 2030 gebruik worden gemaakt van het Franse TGV-model.

Het beheer van de spoorwegen is in handen van het Office National des Chemins de Fer (ONCF). De overheid heeft de tarieven van vervoer per spoor geliberaliseerd, wat de ONCF in staat stelt te concurreren met het wegtransport. De regering heeft het ONCF in 2012 een bedrag van 182 miljoen US dollar over vier jaar ter beschikking gesteld voor de sanering van het bedrijf en de voorbereidingen voor privatisering. Een van de voorwaarden was dat ONCF zou investeren in veiligheidsinstallaties, stations, locomotieven en spoorwerken. Voor de periode 2009-2014 is ongeveer 170 miljoen euro uitgetrokken voor modernisering van onder andere 400 kilometer geëlektrificeerd spoor, de verbindingen van Tanger met de haven Tanger-Med en van Taourit met Nador en een hogesnelheidslijn tussen Casablanca en Agadir via Marrakech. De ONCF zal gereorganiseerd worden waarbij infrastructuur en exploitatie in verschillende ondernemingen worden ondergebracht. De overheid heeft de tarieven voor de spoorwegen geliberaliseerd zodat de spoorwegen beter kunnen concurreren met het wegtransport.

In 2003 hebben Marokko en Spanje een contract getekend voor de aanleg van een dubbele spoorwegtunnel onder de Straat van Gibraltar. Dit wordt de eerste spoorwegverbinding tussen Afrika en Europa. Er is 27 miljoen euro uitgetrokken voor de geologische studie naar de bouw en de locatie van de tunnel. Verder is een project van trein met hogesnelheid al begonnen tussen Tanger en Casablanca.

1 van 1 items

Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde: