Economische groei maakt investeringen in bouw- en infrastructuur noodzakelijk. Ook het verwezenlijken van de toeristische doelstellingen van Marokko leiden tot grote huisvestingsprojecten. Marokko kan deze projecten onmogelijk zonder buitenlandse ondernemers en investeerders uitvoeren.

De bouwsector wordt steeds belangrijker voor de Marokkaanse economie. Het aandeel van de bouw in het bruto nationaal product bedroeg in 2010 officieel 7,7 procent. De sector kent sinds 2010 een flinke groei, van 5,5 procent in 2011 naar 7,7 procent in 2015, mede dankzij een uitgebreid overheidsprogramma van sociale woningbouw en infrastructuur. Het totaalbedrag aan investeringen in 2010 bedroeg 38,5 miljard dirham (3,6 miljard euro). In 2015 is dat gestegen naar 64 miljard dirham (6 miljard euro).

Hieronder volgen de meest belangrijke programma’s van de Marokkaanse overheid:

  • Tanger-Mediterranée – Dit omvatte de bouw van de nieuwe grote haven ten oosten van Tanger. Om de haven heen is een gebied met een speciale status gecreëerd, waarin logistieke, industriële, commerciële en toeristische zones worden ingericht (de ‘Zone Franche’). Tevens is een forse uitbreiding gepland van het infrastructurele netwerk rond de haven, in de vorm van snelwegen, autowegen en spoorlijnen.
  • Sociale woningbouw – De woningnood vormt een groot probleem in Marokko. Door de trek van het platteland naar de stad is een groot tekort aan goede woningen in de grote steden ontstaan. De overheid probeert met sociale woningbouw het aantal sloppenwijken te verminderen.
  • De groeiende middenklasse heeft behoefte aan betaalbare middenklasse woningen. Om aan deze vraag te voldoen bouwt de Marokkaanse overheid diverse ‘satellietsteden’ in de buurt van bestaande steden, o.a. Rabat.
  • Modernisering van de infrastructuur (snelwegen, autowegen, plattelandswegen en spoorwegen). In het programma van de huidige regering heeft de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur een prominente plaats.
  • Elektriciteit/ watervoorziening – De regering wil de plannen van het platteland versneld uitvoeren

1 van 1 items

Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde: