Net als 27 Europese landen, heeft Marokko een “netheidgelofte” uitgesproken en heeft de Marokkaanse overheid prioriteit gegeven aan het verhogen van het gebruik van alternatieve energie naar 10% van het totale energieverbruik in 2012 en naar 15% in het jaar 2020. Daarnaast bieden de klimatologische omstandigheden kansen voor Nederlandse investeerders. Marokko heeft de ambitie om een schoon energie productie platform worden voor Europa, Zuid en West Afrika.

De Marokkaanse regering streeft naar geleidelijke liberalisering van de energiesector en opening van de sector voor buitenlandse investeerders. Het staatsaandeel in de energieproductie moet tegen 2020 zijn teruggebracht tot 40 procent.

Marktomvang en kansen

Marokko beschikt over gelimiteerde energiebronnen en importeert 90 procent van haar benodigde energie. De hoeveelheid energie uit waterkracht, windenergie en zonne-energie zijn nog bescheiden en de koolreserves zijn bijna uitgeput. De olie- en gasreserves zijn verwaarloosbaar. Door inspanningen van de Marokkaanse overheid om het gebruik van alternatieve te verhogen, worden er diverse projecten opgestart. Voor grote projecten, de uitbreiding of bouw van energiecentrales of windparken, worden vaak internationale consultants en bouwondernemingen ingeschakeld. Al dan niet op basis van concessies voor enkele jaren. Daarnaast worden veel apparatuur en benodigdheden voor alternatieve energietoepassingen geïmporteerd, zoals zonnepanelen en boilers.

Marktontwikkeling en overheidsprogramma’s

De vraag naar elektriciteit voor huishoudelijk, industrieel en agrarisch gebruik neemt jaarlijks toe met 8 procent. De toename wordt in het bijzonder verklaard door de groei van de middenklasse en de ‘verwestering’ van de levensstijl. Marokko tracht in deze energiebehoefte te voorzien door uitbreiding van de capaciteit van huidige centrales en de bouw van nieuwe centrales, thermisch of op waterkracht. Meer dan 80 procent van het elektriciteitsaanbod wordt gegenereerd uit geïmporteerde kool en olie. Ongeveer 5 tot 9 procent van de elektriciteit wordt door waterkrachtcentrales opgewekt. Ongeveer 1 procent is windenergie. Sommige dorpen gebruiken zonne-energie omdat een aansluiting op het nationale elektriciteitsnetwerk economisch niet haalbaar is. De meeste elektriciteit wordt op dit moment nog geïmporteerd uit Spanje.

1 van 1 items

Calculeer:
Sorteer bij:
Volgorde: